Stříkaná izolace a její výhody

Nechte si nacenit izolaci vašich prostor pur pěnou německé značky HONTER, kterou používáme.

Stříkanou pěnovou izolaci můžete volit mezi pěnovou izolací s otevřenou nebo uzavřenou strukturou buněk. Izolační pěna s otevřenou strukturou buněk je vhodná tam, kde je kladený důraz na průnik vzduchu a vodní páry. Hodí se zejména k izolaci prostor s rozdílnými teplotami. Izolační pěna představuje dokonalou celistvou vrstvu beze spojů a mechanického kotvení. Izolační pěna s uzavřenou strukturou buněk naopak představuje dokonalou vzduchotěsnou, parotěsnou i hydroizolační zábranu.

Stříkaná pěna Honter

Izolační pěna, izolace střechy, izolace domu, měkká pěna, tvrdá pěna

Izolace HONTER je navržena tak, aby ve stavební konstrukci dýchala a propouštěla vodní páry (vynikající difúzní odpor). Pěnová izolace s otevřenou strukturou buněk doporučujeme hlavně do střešních konstrukcí stěn domů a mezi krovy. Kompletně vyplní všechny mezery, vytvoří vzduchovou bariéru, čímž zabraňuje průniku studeného vzduchu a následné kondenzaci vody uvnitř objektu.

Oblast a podmínky použití: izolace podkroví, izolace vnitřní strany střechy, izolace stropu, izolace stěn, izolace mezi krokvemi apod. Pěnu na zateplení domu lze aplikovat od - 6 ° C (aplikace je možná v průběhu celého roku).

Izolace se aplikuje s použitím speciálního technologického zařízení nástřikem dvousložkové kapaliny, která po nanesení na stavební konstrukci zvětšuje svůj objem 150-násobně během několika sekund, čímž dojde k zaplnění všech a také těžko dostupných míst. Pěnová izolace výborně přilne k jakékoliv stavební konstrukci, trvale zůstává pružná, nesmršťuje se a je objemově stálá po celou dobu životnosti budovy.

Stříkaná izolace s uzavřenou strukturou buněk je nejlepší dostupný způsob zateplení, poskytující téměř dvojnásobný tepelný odpor oproti pěnám s otevřenou strukturou buněk. Pěna zabraňuje vzniku plísní, zpevňuje stavební konstrukci a řadí se do kategorie středně tvrdých pěn. Kompletně vyplní všechna (i těžce dostupná) místa, zabraňuje vzniku tepelných mostů a vytváří bezespárou izolační vrstvu.

Stříkaná pěnová izolace s uzavřenou strukturou buněk je správnou volbou pro kvalitní zateplení obvodových plášťů budov a významné snížení jejich energetické náročnosti.

Naši pěnu poznáte podle charakteristického oranžového zabarvení.

EXY 09 Měkká pěna s otevřenou strukturou buněk
Nejčastější pěna pro izolace půdních prostorů, stropů, vezikrokevní prostory, podlah atd.

Izolace EXY 09 je navržena tak, aby ve stavební konstrukci dýchala a propouštěla vodní páry (vynikající difúzní odpor). Pěnová izolace s otevřenou strukturou buněk doporučujeme hlavně do střešních konstrukcí stěn domů a mezi krovy. Kompletně vyplní všechny mezery, vytvoří vzduchovou bariéru, čímž zabraňuje průniku studeného vzduchu a následné kondenzaci vody uvnitř objektu.

Oblast a podmínky použití: izolace podkroví, izolace vnitřní strany střechy, izolace stropu, izolace stěn, izolace mezi krokvemi apod. Pěnu na zateplení domu lze aplikovat od - 6 ° C (aplikace je možná v průběhu celého roku).

Nejlepší parametry izol. pěny na trhu! - Unikátní hodnoty v oblasti ABSORBCE dle normy ČSN EN 1609 - 0.97 (Kg / m2) a faktoru difúzního odporu (propustnost vodních par) - μ = 2,8.

EXY 39 Tvrdá pěna s uzavřenou strukturou buněk
Oblast a podmínky použití: Izolace základů, izolace fasád, izolace stropu, izolace stěn, izolace podlah, izolace střech zevnitř objektu apod. Pěnu EXY 39 je možné aplikovat od - 6°C (aplikace je možná v průběhu celého roku).

Izolace EXY 39 s uzavřenou strukturou buněk trvale drží na částech nosných konstrukcí a podkladech, které díky svým vlastnostem zpevní až 3x, minimalizuje vzduchové/tepelné ztráty. Mnohonásobně zvyšuje úsporu energie vytváří stabilnější vnitřní klima (stavby) včetně zvukové izolace . Pokud je pěna aplikována na základy a podlahy staveb, vytváří bezespárou vodotěsnou zábranu, dokonale izolující stavbu proti průsaku vody.

Stříkaná pěnová izolace EXY 39 s uzavřenou strukturou buněk patří mezi nejúčinnější dostupné materiály na zateplení domu, disponující vynikající hodnotou součinitele tepelné vodivosti 0,0206 [W/(m.K)]. Hustota stříkané izolační pěny EXY 39 je přibližně 41 Kg/m3.


PREZENTAČNÍ VIDEA HONTER STŘÍKANÉ PUR PĚNY


Nechte si zasílat novinky