CERTIFIKACE IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ


Pokud zvažujete zakoupení jakékoliv PUR stříkané izolace, striktně trvejte na předložení pravdivých, platných certifikátů. Pravdivost údajů a certifikátů je vždy možné zkontrolovat certifikačním ústavem, zad jsou certifikáty pravé. V ČR provádí certifikaci TZUS (Technický zkušební ústav Praha). Na trhu se objevuje celá řada nekvalitních materiálů, které nejenže nepředstavují deklarovanou dlouhodobou úsporu, ale ani nemají dané parametry. Jsou hořlavější, zdraví a životu nebezpečné.
Neodborní a nepoctiví prodejci, překupníci, dovozci často přeceňují parametry stříkaných pěn a uvádí zákazníky (nezřídka kdy záměrně) v omyl - nesmyslně argumentují např. nasákavostí izolační pěny, vybízejí zákazníka, ať provede různé testy a podobné neodborné nápady. V praxi používají pouze jeden druh/typ izolační pěny ke všem účelům anebo izolační pěny různých výrobců míchají, což později vede k zásadním problémům a zákazníkovi doporučí použít například izolační pěnu do vlhkého prostředí, nebo vydávají nesprávný druh pěny za střešní izolační pěnu, které v žádném případě nesmí být použita na izolaci ploché střechy.

Na českém trhu je několik firem, které se vydávají za zástupce velkých firem nebo výrobců, vytváří klamavé reklamy, mění jméno produktu, neuvádějí pravého výrobce a místo výroby, tvrdí, že je izolační pěna nehořlavá, mění parametry a izolační vlastnosti, neoprávněně používají certifikáty opravdových světových výrobců a podobné triky.

Stříkaná pěna Honter
Stříkaná pěna Honter
Pozor na nekvalitní náhražky
Současné zákony dovolují skrýt opravdového výrobce surovin izolační pěny, surovina může být vyrobena z látek, které jsou zakázány a jsou vysoce nebezpečné a nesmějí být dodávané a prodávané na evropském trhu. Náhražky izolační pěny jsou podstatně levnější cca o 30%, což sice uvítá konečný zákazník, který je oklamán. V různých státech je povoleno použít složky, které jsou v jiných státech zakázané, proto je nutné vybrat kvalitního výrobce surovin, ze kterých se vyrobí kvalitní stříkaná izolační pěna.


Výběr aplikační firmy
Další důležitý krok je správná volba aplikační firmy, která je doslova klíčová a má značný vliv na to, jaké bude mít daná izolační pěna výsledné parametry. Aplikace provádí řádně proškolované aplikační firmy, které musí dodržet řadu přesných kroků a musí mít jak technické zázemí, tak dostatečné vědomosti o tom, co dělají.

V dnešní době je základem si vyhledat jak údaje o výrobci/zástupci na daném trhu, tak i o historii samotného produktu ve státech, kde je produkt používán, a možnost prověřit aplikační firmu, která provede samotnou aplikaci izolační pěny. Jak je psáno výše, ne všechny izolační pěny se prodávají ve státech EU, a proto je nutné dát pozor, co je danou firmou nabízeno.

Izolace pur pěnou
Izolace podkroví
Izolační materiály HONTER
HONTER Company s.r.o. jako výhradní zástupce - dodavatel prémiové kvality stříkaných pěn, dodává na evropský trh různé varianty stříkaných pěnových izolací a ochranných střešních nátěrů od jednoho výrobce které mají různé technické vlastnosti podle místa použití - izolační pěny jsou navržené tak, aby je bylo možné použít pro daný účel a hlavně aby dokonale zaizolovaly dané místo. Námi dodávané izolační materiály mají deklarované parametry a vlastnosti a zaručí úsporu energií. Produkty jsou testované-certifikované v prestižních laboratořích nejen v rámci EU, ale i v Kanadě a USA, a to z důvodu objektivního posouzení a prověření všech důležitých vlastností, které jsou základem prvotřídní kvality. V rámci EU jsou naše produkty testovány v BBA Velká Británie, SINTEF Norsko, TZUS Česká republika, SP SITAC Švédsko, INTERTEK Europe.


JSME CERTIFIKOVANÁ SPOLEČNOST PRO STŘÍKANOU PUR PĚNU


Izolace domu, izolace pur pěnou, certifikát
Izolace střechy, izolace pur pěnou, certifikát
Izolace podkroví, izolace pur pěnou, certifikát

Nechte si zasílat novinky